Новини

МАВИК ООД BG-RRP-3.005-1206-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

2023-07-24

МАВИК ООД успешно защити проект по процедура „Решения в областта на информационните
и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от
Националния план за възстановяване и устойчивост.
Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на
икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни
и комуникац...